Privacybeleid

Dit is de website van Xando B.V.
Ons vestigingsadres is Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle
Ons postadres is Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 05079656
Ons B.T.W.-nummer is NL815204875B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)


Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies
(een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
 • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Een account op onze website
Het is mogelijk om op onze website een account aan te maken. Vanuit je account kun je je gegevens updaten, je (recente) bestellingen bekijken, je verzend- en factuuradressen beheren. We verwerken hiervoor de volgende gegevens:

 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • NAW-gegevens; inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
 • bestelhistorie; productreviews;
 • ingediende productvragen;
 • eventueel bedrijfsgegevens.

Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De gegevens bewaren wij voor dit doeleinde totdat je je account opzegt. Inactieve accounts verwijderen we 7 jaar na de laatste aankoop.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Per email: webstore@xando.nl

Per telefoon: 038 - 425 40 60

Per fax: 038 - 425 40 69

Per brief: Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.