Xando is per 1 januari 2023 overgegaan in Pro School. Ben je een zakelijke Xando klant? Neem contact op met Pro Warehouse »

Iedereen gelijke kansen

Over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de effecten van digitale technologie

Alle scholen zijn plannen aan het maken om de komende twee jaar met de financiële middelen van het NPO leervertragingen in te halen. Het NPO loopt twee jaar. De extra middelen kunnen gedurende die twee jaar prima ingezet worden om structurele verbeteringen te realiseren in het onderwijs. Als Pro School denken we graag met scholen mee over hoe digitale technologie daar aan kan bijdragen. Zelf denken we dat de gelden het beste ingezet kunnen worden om iedereen gelijke kansen te bieden.

Visie en plan

Aan de basis van ontwikkeling in het onderwijs hoort een duidelijke visie te liggen uitgewerkt in beleid en stappen in de tijd. Tijdens de uitvoering worden de ontwikkelingen steevast gemonitord, de effecten geëvalueerd en het proces bijgeteld. De onderwijsspecialisten van Pro School hebben de deskundigheid in huis om mee te denken en om onderwijsontwikkeling handen en voeten te geven. Lees verder op onze pagina over leiderschap.

De juiste basis voor een goede ontwikkeling

Door de kernvakken taal en rekenen meer leerlinggericht aan te bieden kunnen leerachterstanden ingelopen worden. De gebruikte leermiddelen moeten leraren in staat stellen leerlingen het juiste onderwijs aan te bieden. Er is geen one-size-fits-all aanpak. Deels kan de instructie klassikaal plaatsvinden, maar ook groepsgewijs en op het juiste moment via instructiefilmpjes. De verwerking kan meer en meer digitaal plaatsvinden. Moderne leermiddelen kunnen zich aanpassen aan de ontwikkeling en het niveau van het kind. Denk daarbij aan oplossingen zoals Gynzy, Wereld in Getallen, Taal Actief en nog veel meer partijen.

Leerdoelgericht onderwijs met Mijn Leerlijn

Bij leerdoelgericht onderwijs staat het leerdoel centraal. De activiteiten en middelen die nodig zijn voor de leerling om het leerdoel te behalen zijn bewust gekozen. Op die manier is er altijd een koppeling tussen het leerdoel en de concrete leermiddelen, leeractiviteiten en leerstof. Dit geeft vrijheid en ruimte voor de creativiteit en het vakmanschap van de leerkracht. Daarnaast is het eenvoudig om af te stemmen op de behoefte van de leerling of groep. Met Leerdoelgericht Onderwijs organiseer je vanuit inzicht en zo haal je het maximale uit de onderwijstijd voor zowel de leerkracht als de leerling. Pro School werkt samen met Mijn Leerlijn en biedt bijvoorbeeld hun software aan in combinatie met een iPad.

Toegankelijkheid
met Apple

Om de kansengelijkheid nog verder te vergroten zijn Apple producten ideaal. Geen enkel ander apparaat heeft zoveel mogelijkheden ingebouwd zodat ook kinderen met een beperking op een gelijkwaardige manier bijvoorbeeld een iPad kunnen gebruiken. Lees verder op de website van Apple hoe Apple producten mensen met beperking toch in staat stelt mee te doen.

Neem vrijblijvend contact op met één van onze Apple Education Specialists voor meer informatie.